1
2
3

SPRIEVODCA PRI VÝBERE FOTOALBUMU

Ako si správne vybrať fotoalbum a čo by ste mali vedieť pred jeho výberom?

AKO VYBERAŤ FOTOALBUM?

Pri výbere fotoalbumu by ste mali zvážiť predovšetkým tri faktory:

 

 

Koľko fotografií potrebujete do fotoalbumu umiestniť.

Aký je rozmer fotografií, ktoré chcete do fotoalbumu umiestniť.

Aký typ fotoalbumu Vám najviac vyhovuje.

Teraz si všetky spomenuté faktory rozoberieme podrobnejšie: 

1. Ak zvažujete kúpiť fotoalbum, určite máte k dispozícii určitý počet fotografií, ktoré si chcete do neho založiť. Mali by ste si preto všímať, aká je kapacita fotoalbumu, ktorý chcete kúpiť, tak, aby sa Vám do neho zmestili všetky fotografie. Kapacita fotoalbumu môže byť rôzna, pri zakladacích fotoalbumoch sa štandardne pohybuje od 50 do 300 fotografií, pri tradičných alebo fóliových fotoalbumoch je kapacita individuálna, keďže do týchto typov fotoalbumov je možné vkladať fotografie s rôznymi rozmermi. Ak už vopred viete, že do fotoalbumu, ktorý ste si vybrali, neumiestnite všetky Vaše fotografie, je potrebné zabezpečiť si viac kusov fotoalbumov. Do nich potom budete môcť umiestniť všetky svoje fotografie a tematicky ich rozdeliť do jednotlivých fotoalbumov ( v jednom budete mať umiestnené napr. profesionálne svadobné fotografie, v ďalšom fotografie z príprav alebo fotografie s rodinou a priateľmi, v inom fotografie zo svadobnej cesty a pod.).

 

2. Taktiež by ste mali poznať rozmer fotografií, ktoré chcete do fotoalbumu umiestniť. Štandardne sú fotografie vyrábané v rozmeroch:

 •  9x13 cm
 • 10x15 cm
 • 13x18 cm
 • 15x21 cm

Ak sa rozhodnete pre tradičný alebo fóliový typ fotoalbumu, informácia o veľkosti fotografií nie je až tak podstatná. Ak Vám však viac vyhovuje zakladací typ fotoalbumu, je veľmi dôležité poznať rozmer fotografií, ktoré do neho chcete umiestniť. Mali by ste si vybrať taký typ fotoalbumu, ktorý presne spĺňa požiadavku na rozmer Vašich fotografií (ak máte k dispozícii fotografie napr. s rozmerom 10x15 cm, mali by ste si vybrať fotoalbum, do ktorého je možné umiestniť fotografie s rovnakým rozmerom), vtedy totiž budú fotografie sedieť vo fotoalbume najlepšie. Všeobecne však platí: fotografie s menším rozmerom môžete založiť do fotoalbumu, určeného na väčší rozmer fotografií, logicky to však neplatí naopak (ak máte napr. k dispozícii fotografie s rozmerom 9x13 cm, môžete ich umiestniť do fotoalbumu, ktorý je určený na rozmer fotografií 10x15 cm, musíte však rátať s tým, že fotografie sa budú vo fotoalbume mierne „pohybovať”).

 

3. Na trhu sú bežne dostupné tri typy fotoalbumov:

Zakladací fotoalbum

 
Ide o najčastejšie používaný typ fotoalbumu. Na každej strane fotoalbumu sa nachádza určitý počet „vrecúšok” z priesvitnej fólie, do ktorých je možné vkladať fotografie (štandardne: pri fotoalbumoch, určených na fotografie s rozmerom 10x15 cm, sú dve vrecúška pod sebou na každej strane, pri fotoalbumoch, ktoré sú určené na fotografie s väčším rozmerom, je jedno vrecúško na každej strane fotoalbumu). V niektorých typoch fotoalbumov je vedľa vrecúška predtlačených niekoľko riadkov, do ktorých je možné písať komentáre, dátumy dôležitých udalostí, príp. ďalšie informácie.

Výhody zakladacieho fotoalbumu:

 • jednoduchý spôsob umiestňovania fotografií do fotoalbumu,
 • fotografie je možné kedykoľvek z fotoalbumu vybrať a opäť vložiť späť.

Nevýhody:

 • v takomto type fotoalbumov najlepšie sedia fotografie s rovnakým rozmerom, aký majú vrecúška vo fotoalbume, do fotoalbumu je preto možné umiestňovať len jeden rozmer fotografií.

 

Fóliový fotoalbum

Takýto fotoalbum pozostáva zo strán, ktorých spodná časť je potiahnutá špeciálnou lepiacou vrstvou, vrchnú časť tvorí priesvitná fólia. Pri umiestňovaní fotografií do albumu sa fólia odlepí, na spodnú časť strany sa umiestnia fotografie a tieto sa následne opäť prikryjú fóliou, ktorá fotografie zakryje a priľahne k spodnej časti strany.

Výhody fóliového fotoalbumu:

 • do tohto typu fotoalbumu je možné umiestňovať fotografie akýchkoľvek rozmerov (čo je obrovskou výhodou, ak máte k dispozícii väčšie aj menšie fotografie),
 • okolo fotografií môžete rozmiestniť drobné ozdoby (napr. confetti, glitre a pod.) a vytvoriť si tak vlastnú originálnu fotoknihu.

Nevýhody:

 • hlavná nevýhoda tohto typu fotoalbumu spočíva v tom, že ak už raz fotografie do albumu umiestnite, nemali by ste ich už z neho vyťahovať. Nie je to celkom nemožné, no po viacnásobnom odhrnutí priesvitnej fólie sa znehodnotí samolepiaca vrstva na spodnej strane a po čase sa môže stať, že fólia už nebude priliehať k fotoalbumu a fotografie budú z neho vypadávať.

 

Tradičný fotoalbum
Tradičný fotoalbum
Každý list v takomto type fotoalbumu je prekrytý tzv. pergamenovým papierom (tzn. spodný list je pevný, na ktorý sa umiestňujú fotografie, ku každému takémuto listu prilieha vrstva priesvitného papiera). Fotografie sa do fotoalbumu pripevňujú rôznymi spôsobmi, napr. pomocou:

 • fotolepiek – špeciálne samolepky, ktoré sa prilepia na spodnú stranu fotografie a táto sa následne vlepí do fotoalbumu. Fotolepky sú obzvlášť vhodné pri umiestňovaní fotografií väčších rozmerov,
 • fotopások– páska navinutá na rolke. Po prejdení po zadnej strane fotografie sa na túto prenesie lepiaca vrstva a fotografia sa vlepí do fotoalbumu,
 • fotorožkov – sú malé trojuholníčky, ktoré sa umiestnia do každého rohu fotografie, zo spodnej strany sa natrú lepidlom a následne sa spolu s fotografiou umiestnia do fotoalbumu. Ich výhodou je, že neničia fotografiu (lepidlom sa nenatiera fotografia, ale fotorožtek), fotografiu je možné z fotorožtekov kedykoľvek vytiahnuť. Sú vhodné predovšetkým pri umiestňovaní fotografií menších rozmerov,
 • fotolepu – je špeciálne lepidlo, ktorým sa potrie zadná strana fotografie a následne sa umiestni do fotoalbumu.
  Pozor! Stranou sa rozumie jeden list fotoalbumu z oboch strán, t.j.: počet strán vo fotoalbume = polovičný počet listov.

Výhody tradičných fotoalbumov:

 • spolu s fotografiami je možné do fotoalbumu vlepovať aj iné drobné spomienky, okolo fotografií je možné písať alebo kresliť,
 • do fotoalbumu je možné umiestňovať fotografie rôznych rozmerov,
 • tento typ fotoalbumu možno využiť aj ako Knihu hostí/Svadobnú knihu.

Nevýhody:

 • náročnejší spôsob umiestňovania fotografií,
 • fotografia je vo fotoalbume pripevnená nastálo, nie je možné ju z neho opäť vytiahnuť (čo však závisí od použitého spôsobu prilepovania fotografií do fotoalbumu),
 • fotografie sa môžu ľahšie zničiť (odtlačky prstov, pokrčenie, roztrhnutie), keďže z vrchnej strany nie sú ničím chránené.

 

Pri výbere fotoalbumu by ste hneď na začiatku mali zvážiť typ, ktorý Vám najviac vyhovuje, uľahčí Vám to ďalší výber.

Pozrite si ponuku  FOTOALBUMOV v našom e-shope!