1
2
3

TEXT NA SVADOBNÚ ODOBIERKU

Pri svadobnej odobierke mladomanželia ďakujú rodičom a žiadajú rodičov, krstných rodičov, súrodencov a ostatnú rodinu o požehnanie do nastávajúceho života. Text svadobnej odobierky by mal čítať krstný rodič, starejší, prípadne iný člen rodiny. My Vám prinášame vzor textu svadobnej odobierky, ktorý si môžete upraviť podľa svojich potrieb:

 
… Svadobný deň a vôkol plno lásky, kytice kvetov i rozmarín voňajúci...
Pre Vás, naši rodičia je to čas,
kedy pri pohľade na nás veľa spomínate.
Ešte i dnes vidíte naše prvé krôčky, počujete naše prvé slovká,...
 
Mami! Oci!
Boli ste nám mnohé roky nádherným príkladom v žití lásky a dennodennej obety.
Dnes, keď sme obaja toľkým šťastím dojatí
úprimne vám ďakujeme za každú vašu radu i dennodenné námahy s nami
a za to bolestné, čo sme vám spôsobili odpustenie prosíme...
 

            (tu je potrebné vymenovať mená súrodencov mladého pána i mladej pani)

- súrodenci naši drahí,
bolo nám cťou, že sme s vami dlhé roky rástli pod jednou strechou.
Hoc má každý z nás svoj vlastný svet,
veríme, že vždy si budeme mať čo povedať,
že vždy, i naďalej sa budeme radi spolu stretávať.
Prajeme si, aby sme zostali navždy dobrými súrodencami,
                                                      nech bude každý z nás kdekoľvek.                                                     
 
 
Drahí naši rodičia, súrodenci i ostatná rodina!
Nadišiel čas nášho odchodu.
Zanechávajúc hojdajúceho koníka a žmurkajúcu bábiku opúšťame detstvo
a čochvíľa vkročíme do krajiny veľkých ľudí.
Ani jeden z nás sa však nebojí, lebo odchádza s niekym, koho veľmi ľúbi.
 
Prajeme sebe i vám, aby naša manželská láska, vernosť a úcta
boli pre vás všetkých tou najväčšou radosťou a odmenou.
 
Pred Pána máme predstúpiť s čistým srdcom!
Preto, - prosiac o odpustenie toho, čím sme vám ublížili,
prosíme vás o vaše rodičovské i súrodenecké požehnanie,
nech sviatosť manželstva v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého začneme...
 
A nech sa nám v manželstve dobre darí,
poďte s nami prosiť pri Pánovom oltári...