1
2
3

TEXTY NA SVADOBNÉ OZNÁMENIA

Ponúkame Vám výber textov na svadobné oznámenia. Klasické, romantické alebo žartovné - vyberte si! 

 

 

 

Klasické texty

 

heart

V najkrajšej chvíli nášho života Vám oznamujeme
že dňa … o … uzavrieme manželstvo v …

 

heart

dovoľujú si Vám oznámiť,
že dňa ... o ...
uzavrú manželstvo v ...

vyslovia
svoje spoločné a úprimné ,,Áno,,
dňa ... o ...
v ...

heart

si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia dňa ... o ...
v ...

heart

sa podpíšu spoločným menom
dňa ... o ... v ...

heart

oznamujú, že sa postavia na svadobný koberec,
dňa ... o ... v ...

 

Romantické texty
 

oznamujú,
že dňa ... o ...
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
v ...

heart

vstúpia do spoločného života
v ...
dňa ... o ...,
keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

heart

oznamujú,
že dňa ... o ...
v ... im končí jednoduché „Ja“ a začína krásne spoločné „My“.

heart

oznamujú, že dňa ... o ... v ... spoja svoje šťastné hviezdy.

heart

oznamujú, že dňa ... o ... v ... počúvnu hlas svojho srdca.

heart

Svet má tisíc krásnych podôb a my sme sa ich rozhodli sledovať jedným pohľadom. Preto dňa ... o ... v ... spojíme naše kroky životom.

heart

oznamujeme všetkým priateľom a známym,
že dňa ... o ...
nám zaznejú svadobné zvony.

heart

svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný ...(dátum) o … v …
za manželský vymeníme.

heart

rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom cestu lásky spečatiť
dňa … o … hodine v …

heart

Láska nám srdcia zviazala,
láska nás ...(dátum)  o ...
v ... spojí.
V láske a vernosti budeme navždy svoji.

heart

Už nie Ty a ja - ale my.
V ústrety sebe a už nikdy vzdialení.
Posiedky zamyslenia, ohník lásky do kvetov.
Spoločná cesta plná rozletov
od ...(dátum)  a ... hodiny
v ...

heart

spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
… o … hodine v …

heart

Tvoja dlaň sa s mojou spojí
dňa ... o ... hodine
v ....

heart

oznamujú celému svetu
jednu peknú krásnu vetu:
„Budeme sa brať“
dňa ... o ...
v ...

heart

vďační Bohu za dar lásky
Vám s veľkou radosťou oznamujeme,
že dňa ... o ...
prijmeme sviatosť manželstva
v ...

heart

Keď všetky svetlá v kostole pre nás sa budú trblietať, pred oltárom budeme si lásku a vernosť prisahať. Požehnaj nás Bože a daj toľko sily, by sme slová prísahy vždy verne plnili.
 

heart

si dovoľujú oznámiť,
že v ... dňa ... o ...
bude nášmu rozhodnutiu
uzavrieť manželstvo
požehnané.

heart

s radosťou Vám oznamujeme,
že dňa ... o ...
sa naše srdcia spoja
v ...

heart

prstienky a pusu si vymeníme
dňa … o … hodine v …

heart

slovko "áno" vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a bozkom všetko spečatíme
dňa ... o ...
v ...

 

heart

sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, preto (dátum ) o ... chceme svoju lásku bozkom spečatiť a spoločným menom sa podpísať v ...

heart

oznamujú, že nechcú žiť bez seba, stanú sa z nich manželia  ... o ...
v ...

heart

Rozozvuč zvony nad nami, povedz tým, čo nemôžu spať, že my ... a ... sa budeme dňa .... o ... v ...brať

Žartovné texty

heart

doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda,
že ... (dátum) o ... hodine
v ...
bude naša svadba.

heart

Sobota ... je jeden všedný deň, ktorý však splní náš spoločný sen. O ...
držte chvíľu päste a prajte nám dvom manželské šťastie. Práve v túto chvíľu zaznie naše spoločné  „Áno“.

heart

na známosť sa týmto všetkým dáva,
že ... (dátum) o ...
v ...
sa sobáš vykonáva.

heart

Že ľúbime sa, každý verí,
no chceme to aj na papieri ...
spečatiť navždy lásku našu,
tak držte palce ku sobášu ...

heart

máme sa radi, a tak sa vezmeme
dňa ... o ...,
v ...

heart

chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme brať.
Dňa … o … hodine v …

heart

Vedieť všetko vopred vždy dobré nie je, preto prepáčte toto prekvapenie, že ... o ... v ... budeme sa brať.

heart

slobodu sme už vyskúšali,
manželstvo ešte nepoznáme,
preto ho uzavrieť hodláme.
dňa ... o ...
v ...

heart

oznamujú,
že nedbajúc na rady skúsenejších priateľov,
prídu dňa ... o ...
do ... a odhodlaní
ku všetkému povedia si pravdepodobne Áno.

heart

oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa ... o ... v ...

heart
Svadba. Hra o jednom dejstve.
Osoby a obsadenie:
nevesta - ... ,
ženích -... ,
zbor - príbuzní a priatelia.
Premiéra sa koná ... o ...
v ...
Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza nebude !

heart
sa odsudzujú
k najkrajšiemu možnému trestu
-vstúpia do stavu manželského dňa
... o ...
v ...

heart
oznamujú, že od ... ťahajú za jeden povraz. Vzájomné zviazanie bude ctenému publiku predvedené o ... v ...

heart

menovaní nastupujú k výkonu trestu doživotného odňatia slobody dňa ... o ...
v ...

heart

Oznamujeme, že buď sme rozum stratili alebo konečne sme ho dostali. Slobodu sme vyskúšali, manželstvo nepoznáme, preto ho vyskúšať hodláme.

dňa ... o ...
v ...

Za predpokladu, že sa dostavíme, čo je takmer isté.

heart

...oznamujú všetkým svojim priateľom a známym, že dňa...v... podpíšu zmluvu o neútočení, vzájomnej všestrannej pomoci a nekonečnej láske.

heart

...rozum sme nechali v kúte stáť, srdcom sme sa rozhodli, že sa ideme vziať dňa...v...

heart

...dovoľujeme si Vám oznámiť, že vymeníme ružovú slobodu za zlaté manželské putá dňa...v...

heart

...spoločnú hypotéku už máme. Spoločné meno budem mať od ...

heart

dlho sa čakalo, teraz je to pravda,
dňa ... o ... bude naša svadba.
v ...

 

heart

...kto si počká, ten sa dočká. My sme sa už dočkali:  ...

 

Po výbere dokonalého textu si určite dajte pozor aj na chyby na svadobných oznámeniach a všetko si radšej viackrát skontrolujte.